Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo bậc đại học ngành Quản trị và Kinh doanh quốc tế tại VNUK nhắm tới đối tượng có tầm nhìn toàn cầu và khát vọng quốc tế. Chương trình cung cấp cho sinh viên cái nhìn sâu sắc về quản trị và kinh doanh trong môi trường quốc tế. Những trải nghiệm học tập giúp thúc đẩy tư duy toàn cầu của sinh viên. Đây là hành trang cho các bạn khi đối mặt với thách thức của môi trường kinh doanh quốc tế. Các môn học trang bị cho sinh viên nền tảng kiến thức nền về quản trị kinh doanh. Sinh viên còn có những hiểu biết chuyên sâu hơn về phương diện quốc tế của từng môn học. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẵn sàng làm việc tại các công ty quốc tế và đa quốc gia.

Các đặc điểm nổi bật của chương trình

Chương trình đào tạo mang tính thực tế

VNUK liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp, tạo nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên khi ra trường. Sinh viên sẽ tham gia vào các chương trình mô phỏng, tình huống, các dự án học theo hoạt động. Điều nay giúp sinh viên tham gia sâu vào quá trình học tập và môi trường thực tế. Từ đó, các bạn được định hướng nghề nghiệp rõ ràng hơn cho tương lai.

chương trình đào tạo 1
Sinh viên VNUK tham quan học tập tại Fushion Suite Resort

Tập trung phát triển năng lực cá nhân

Bên cạnh đó, chương trình đào tạo còn cung cấp cho sinh viên các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết. Điển hình như các kỹ năng giao tiếp, lập kế hoạch phát triển cá nhân, quản lí thời gian, kỹ năng thực hành, kỹ năng chuyển giao. Các kỹ năng mềm như kỹ năng thuyết trình, lãnh đạo, làm việc nhóm cũng được phát triển. Viện sẽ tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa để bổ trợ kỹ năng cho sinh viên. Chẳng hạn như các cuộc thi dự án kinh doanh, các câu lạc bộ, các hoạt động tình nguyện.

chương trình đào tạo 2
Hoạt động xã hội được tích hợp trong môn Personal Development Planning

Chương trình thực tập theo dự án

Thay vì tham gia vào kì thực tập thông thường tại doanh nghiệp, sinh viên sẽ thực hiện một dự án tư vấn cho khách hàng doanh nghiệp. Với phương pháp này, sinh viên có thể tham gia sâu hơn vào các hoạt động của doanh nghiệp, qua đó, họ có thể tích lũy được kinh nghiệm nhiều hơn và hiệu quả hơn. Do vậy, khi hoàn thành chương trình học, sinh viên sẽ có được lợi thế hơn trong quá trình tìm kiếm việc làm.

Giảng dạy bằng tiếng Anh

Chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tại VNUK, chúng tôi cam kết 30% số tiết giảng được giảng dạy bởi giảng viên nước ngoài. Các giảng viên Việt Nam đều có bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ từ Anh, Mỹ, Australia…

 

Open